בדיקת PH

כיצד משפיעה רמת ה-PH בקרקע על קליטת מינרלים בצמח

רמת PH בקרקע היא מאפיין שנועד לתאר את רמת החומציות היחסית שבקרקע או האלקליות שלה (או בסיסיות). האות הלועזית P מסמלת את עוצמת הריכוז בתמיסה והאות הלועזית H מסמלת את רמת האקטיביות של יוני המימן. ל-PH יש טווח של ערכים, כאשר הערך 7 מציין את רמת החומציות של מים מזוקקים, הנחשבים ניטרליים והוא משקף את המבנה המולקולרי של המים – יון אחד של מימן ויון אחד של הידרוקסיל.

כאשר רמות ה-PH הם 7, סימן שריכוז היונים ההידרופוניים זהה לריכוז יוני הידרוקסיד. הסולם שבו נמדדות רמות ה-PH נע בין 0 לבין 14. כלומר, קרקע תחשב חומצית אם רמות ה-PH שלה הינן מתחת ל-5 ומאוד חומצית אם רמות ה-PH מתחת ל-4. ולהפך, קרקע תחשב אלקלית (בסיסית) כאשר רמות ה-PH שלה יעמדו על 7.5 ומאוד אלקלית אם רמות ה-PH שלה מעל 8.

גורמים המשפיעים על רמות ה-PH בקרקע

מידת החומציות של קרקעות מושפעת בראש ובראשונה מחומרי המוצא ומן הנתונים הקיימים, כלומר: סוגי הסלע מהם נוצרה הקרקע וכן מן האקלים. ככלל ניתן לומר כי קרקעות אזורי העולם הגשומים – נוטות לחומציות, וקרקעות האזורים השחונים – לבסיסיות. רמת ה-PH של הקרקעות החומציות ביותר לרוב אינו נמוך מ-4,בעוד שבקרקעות הבסיסיות ביותר – קרקעות מלחה – תגיע רמת החומציות לסביבות הערך 10. שני מקרי קיצון אלו הם בעייתיים עד בלתי אפשריים להתפתחות צמחים

מה בין רמת ה-PH של הקרקע לבין יכולתם של צמחים לספוג חומרי הזנה?

הזמינות של חומרי הזנה לצמחים מושפעת באופן ישיר מרמות ה-PH שבקרקע. כאשר המצב האידיאלי הוא שרמות ה-PH של הקרקע יהיו כמה שיותר ניטרליות. קרקע במצב טבעי תהיה בעל רמות PH הנעות מ-6.5 עד 7.5. במצב אופטימלי כזה יכולים הצמחים לספוג בצורה הטובה ביותר את חומרי ההזנה. במצב כזה חומרי ההזנה זמינים לא רק לצמח כי אם גם למערכת השורשים שלו.

שורש ירק

אילו מינרלים מושפעים מרמות ה-PH בקרקע ואילו אינם מושפעים?

גופרית, חנקן ואשלגן אלו הם מינרלים המשמשים חומרי הזנה חשובים לצמחים ונראה כי הם פחות מושפעים מרמות ה-PH שבקרקע, אך הם גם לא אדישים לגמרי לרמות ה-PH. מנגד, מינרלים כמו זרחן, סידן ומגנזיום מושפעים מאוד מרמות ה-PH של הקרקע, כאשר הם תלויים ב-PH על מנת ליצור ריאקציות ותרכובות החשובות להתפתחותם של הצמחים. כך לדוגמה, כאשר רמת ה-PH של הקרקע היא 7.5 יוני פוֹסְפָט יגיבו בקצב מהיר יותר לאחר שהם יבואו במגע עם מגנזיום, אלומיניום, ברזל ועם סידן כדי ליצור תרכובות מסיסות החיוניות לצמחים.

אם הקצב יואט התרכובת לא תהיה מסיסה ולכן לא תהיה זמינה לצמחים בזמן. מרבית חומרי ההזנה האחרים, המיקרו-אלמנטים, זמינים לצמחים כאשר רמת החומציות של הקרקע היא מעל 7.5, והיוצא מן הכלל הוא המוליבדן, שנספג היטב בקרקע שהיא יותר אלקלית מאשר חומצית. דוגמה נוספת: בערכי PH חומציים מדי קליטת הסידן החיוני להתפתחות תאי הצמח תתעכב, ובמקביל מתרחשת בהם קליטה של יסודות רעילים לאדם ולחי כגון אלומיניום. בערכי PH בסיסיים תתעכב קליטת הברזל, ובתנאי קיצון אף קליטת הזרחן תהפוך לבעייתית.

ניהול רמות ה-PH בקרקע

מאחר ומצב של PH ניטרלי, הנחשב לאופטימלי, הינו נדיר בטבע עולה הצורך בוויסות רמות ה-PH בקרקע. באופן כללי, לנוכחות של חומר אורגני יציב בקרקע, ישנה השפעה מאזנת על רמות ה PH-. קרקעות עשירות בחומר אורגני נוטות לכיוון חומצי חלש (ערכי PH בין הנעים בין 6 ל-7) שהוא אידיאלי למרבית סוגי הצמחים.
ניתן להשפיע במידה מסוימת על רמות ה-PH של הקרקע באמצעים מלאכותיים, למשל ניתן להוסיף חומצה למי השקיה בקרקעות בסיסיות או תוספת של גיר פעיל\דולומיט לקרקעות חומציות. אך פעולות אלה לרוב יקרות והשפעתן מקומית בלבד וקצרת טווח.

פרמקלצ'ר

פתרונות לוויסות רמות ה-PH בקרקעות בישראל

בארץ, נטיית הקרקעות היא לבסיסיות חלשה (7.2 עד 8), וזאת כתולדה של חומרי האב העשירים בגיר, שיעור חומר אורגני נמוך יחסית ושטיפה (על ידי גשם) נמוכה יחסית. מי ההשקיה בהם משתמשים בארץ מכילים שיעור לא מבוטל של מלחים מומסים, ולכן הם תורמים בדרך כלל להעלאת שיעור הבסיסיות. בהרבה מקרים מחדירים חומצה זרחתית לקרקע על מנת להוריד PH גבוהה (מעל 7) אך פתרון זה הוא זמני לזמן הדישון ולא פותר את הבעיה של האדמות הבסיסיות שנוצרו עם השנים עקב שימוש יתר במלחים.

דשנים מינרליים (בעיקר מלחי האשלגן ותרכובות החנקן) תורמים אף הם לסקאלה הבסיסית. אך שימוש אינטנסיבי בדשנים אלה אף מדכא את המיקרופאונה (אוכלוסיה של אורגניזמים מיקרוסקופיים הנמצאים בזמן מסוים ובמקום מסוים) של הקרקע, וכך פוגע בצבירת החומר האורגני שבקרקע, שהוא כאמור גורם מאזן, בעיקר בקרקע אלקלית. בנוסף, ישנם תכשירי ביו-סטימולנטים שרמת ה-PH שלהם היא האופטימלית לקליטת מרבית יסודות ההזנה (5.5 – 6).

יישום תכשירים אלה לסביבת מערכת שורשי הצמח יכולה להשפיע לחיוב ולסייע באופן נקודתי ומדויק לקליטת המינרלים. כמו כן, יישום עלוותי של ביו-סטימולנטים, לבד או ביחד עם דשנים מינרליים מהווה מנגנון משלים, ולעיתים עוקף, למנגנוני קליטת המינרלים במערכות השורשים. ישנם מאידך, תכשירי ביו-סטימולנטים בעלי תגובה בסיסית, PH גבוה מ-8, ושימוש בתכשירים אלה בקרקעות בסיסיות צריך להיעשות בזהירות, ותוך מתן מענה נוסף לצורך של הצמחים בהורדת רמות ה-PH.

תגובה אחת